Vendéglátóhely.hu

Baktalórántháza

Baktalórántháza címere

Nyíregyházától északkeletre található település.

Nyíregyházától északkeletre található település. A település melletti erdő, 1328 hektáros összterületéből az országos jelentőségű természetvédelmi terület 341 hektár, a Nyírségre egykor jellemző természetes gyertyános-tölgyes erdőtípust alkot. Nevezetessége az elegyet alkotó vulkáni eredetű ezüsthárs. A lágyszárú növények közül értékes a ritka debreceni csormolya és a montán elemek: szagos müge, a gombaernyő, a kapotnyak, a ritka borzasimola, az erdei varázsfű, az odvas és ujjas keltike és a gumós fogasír.

LÁTNIVALÓK:

Római katolikus templom: Román kori. Egyhajós, egyenes záródású szentélye és színes mázas téglafalazata alapján a XII. század második felében építették. Hajóját nyugati irányban megtoldották, elé a XVIII. században két szintes, ikerablakos tornyot emeltek. A templom déli oldalán 3 nagyméretű félköríves rézsűs ablak, a szentély déli oldalán hasonló kisebb, míg a keleti oldalon 2 ablak. A színes mázas téglafalazat a 1519-es bővítésig látható. Az ablakok között, valamint a szentély sarkain lefaragott támpillérek nyomai láthatók. A toronyaljból a hajóba vezető reneszánsz kőkeretes ajtó tagolt, szemöldökén vésett felirat: Matheus De Baktha. Faciundum. Curavit 1519. A síkmennyezetű hajóhoz csatlakozó szentély dongaboltozatos, diadalíve félköríves. Az oltárkép Krisztus mennybemenetelét ábrázolja, XVIII. századi, mögötte a vakolat alól részben kibontott középkori freskó. A szomszédos plébániaépület folyosóján Károlyi Klára fogadalmi képe a Köpenyes Szűz Máriával, 1737-ből való. Ugyanitt általa készített miseruha, kehelytartó és antipendium.

Szanatórium: Klasszicista, az 1658-ban említett kastély helyén 1840-1850 között Dr. Dégenfeld Imre építtette. Egyemeletes épület, főhomlokzata 5+kapu+5 nyílástengelyű, földszinti folyosója és a szobák boltozottak. Parkja a megye legszebb és leggondozottabb tájképi kertje. A kocsonyás tölgy 300 évesre becsült példányai mellett a magyar és virágos kőris, az ezüsthárs, a bálványfa, szivarfa, páfrányfenyők, a vérbükk és vérjuhar hatalmas példányai találhatók itt meg.

KÖZLEKEDÉS:

Nyíregyháza mellett található település, megközelíthető a 41. sz. főútról, valamint autóbusszal a környező községekből.

Étterem

Panzió

Képek