Vendéglátóhely.hu

Csenger

Csenger címere

Csenger a magyar-román határ mellett fekvő település.

Csenger a magyar-román határ mellett fekvő település. Az először 1239-ben említett település mint fontos révátkelőhely a XV. század elején kapott mezővárosi és vásártartási jogot, mellyel a XIX. század végéig élt. A XIV-XV. században Szatmár megye közgyűléseinek színhelye. Birtokosai a középkorban a Csaholyiak, majd a XVI. századtól a Melithek voltak. Egykori várkastélyát brebiri Melith Pál építette 1585-ben, elpusztult 1707-ben. Csenger 1989 óta város.

LÁTNIVALÓK:

Református templom: Kora gótikus. Elődje egy fakápolna volt, melynek építésére 1322-ben Szécsi András erdélyi püspök adott engedélyt. Ennek helyére épült a XIV. század második felében a jelenlegi templom. Első református lelkésze Batizi András volt. 1707-ben a templom leégett, 1713 után északi oldalán egy újabb hajóval bővítették. Festett famennyezete 1743-1745 között, a székekkel és a karzatokkal egyszerre készült. 1840-ben épült az északi és déli előcsarnok, az új szószék és padok. 1931-1932-ben a templom kriptáit tárták fel, 1965-1966-ban került sor teljes műemléki kutatására, s a következő évben az Ország Műemléki Felügyelőség fejezte be a helyreállítást. A homlokzat előtt álló, alapjaitól kezdve nyolcszögletes, hatszintes torony különleges helyi forma prototípusa, a templomépülettel egyidős. A toronysisak aljának késő reneszánsz pártázata az 1707 utáni újjáépítés idejéből való. A nyolcszög felével záródó, hosszított, alacsonyabb szentélyű templomépület részben mázas, fekete és vörös színű téglából épült. Eredeti oldalbejárata a déli oldalon van. A templombelsőt a később épült mellékhajóval két hatalmas, XVIII. századi csúcsíves nyilas köti össze. A főhajó nyugati oldalán levő karzat az északi oldalon is folytatódik. A szentély boltozata gótikus fél kolostorboltozat, süvegekkel, bordák nélkül. A szószék mellett látható a patkó alakú középkori szószék visszaállított mellvéddel, a kerek, intarziás úrasztala 1852-ből való. A szószék melletti hajófalban van Bánffy Ferenc XVI. századi töredékes sírköve.

Római katolikus templom: Klasszicista stílusú, egyhajós, homlokzati toronnyal. Építése 1829-ben fejeződött be. Berendezése főoltára, orgonája, padjai copf-klasszicista elemekkel vannak díszítve.

KÖZLEKEDÉS:

Megközelíthető a 49. sz. főútról valamint autóbusszal a környező községekből, a magyar-román határ mellett fekvő település.

Képek