Vendéglátóhely.hu

Diósgyőr

A városrész legfőbb és legismertebb turisztikai vonzerejét jelentő Diósgyőri vár egyfelől kultúrtörténeti és építészeti értékénél fogva, másfelől az immár hagyományos rendezvények kapcsán épült be a város és a megye, sőt egyre inkább a régió és az ország turizmusába.
A Diósgyőri Vár festői környezetben, a Szinva-patak völgyéből magasba törő szikladombon emelkedik egy – a régészeti kutatások szerint – több mint hétszázezer éves ember által lakott területen. A 14. században Nagy Lajos király által építtetett gótikus vár egyik érdekessége, hogy mindig is úrnője volt, hiszen egészen Habsburg Mária (II. Lajos király felesége) koráig több királyné jegyajándéka volt. A történelemben betöltött helyét és szerepét mutatja, hogy 1369-ben az első európai városcímert és városi rangot nem Miskolc városa, hanem Diósgyőr kapta, továbbá a velencei háborúkat lezáró turini béke (1381) ratifikálására is itt került sor. A török hódoltságot követően hadászati jelentőségét a vár bár elveszítette, de koronauradalmi központ szerepe még fennmaradt, azonban a 19. századra már csak romjai maradtak fenn.
Az Ady Endre Művelődési Ház 1998-tól üzemelteti a Diósgyőri Várat. A múzeumi funkciók megtartása és fejlesztése mellett kiemelt feladatuknak tartják annak kulturális-idegenforgalmi célú hasznosítását. A rendezvénykínálat bővítésével és a város által támogatott turisztikai látványosságnövelő beruházásokkal (történelmi panoptikum, éremverde, fegyverkiállítás, stb.) sikerült elérni, hogy a műemlék látogatottsága az elmúlt években folyamatosan nőtt, 2002-ben meghaladta a 115 ezret. A vár látogatottságára ugyanakkor nagyon erős szezonalitás jellemző: a vendégek ¾-e május-augusztus hónapokban érkezik.
Pályázati pénzek felhasználásával, a város támogatásával, valamint jelentős részt kitevő saját intézményi erőforrásból az üzemeltető a következő látványosságnövelő fejlesztéseket hajtott végre 1998-tól napjainkig:
A kazamatában kialakításra került Közép-Európa legnagyobb lélekszámú (70) történelmi panoptikuma, mely hét jelenetben mutatja be a virágzó középkor ünnep- és hétköznapjait, valamint a velencei háborúkat lezáró turini béke ratifikálását szimbolizáló jelenetet,
Ffelújításra került a rondellában található vártörténeti kiállítás, majd később létrehozták a Pálos rend történetét bemutató kiállítást,harmincöt darab XIV-XVI. századi kézifegyver korhű másolatának elkészíttetésével valamint egy egész alakos toledói, továbbá egy kézi kovácsolású Hunyadi-kori páncéllal, festett címeres pajzsokkal és zászlókkal fegyverkiállítás nyílt,
XVI. századi minta alapján egy Diósgyőrben öntött működőképes, kézi faragásos elemeket is tartalmazó, ünnepeken megszólaló ágyú ötszögletű olaszbástyán való kiállítása,
A felújított csavaros éremverő géppel (kézi működtetésű golyósprést) a látogatók saját maguk készíthetik el emlékérméjüket egyik oldalán a vár metszetével, a másikon a város címerével,
A többnyelvű idegenvezetés, a múzeumi szünnap és téli szünet nélküli, egész éves folyamatos nyitva tartás bevezetése, a művészi kivitelű képeslap-belépő nyomtatás szintén a vendégorientált viselkedési mód elterjedését mutatja.
A várban immár hagyományos „Rendhagyó történelemóra” az oktatást segíti, melyen a csoportosan érkező diákok a történelmi falak között, újszerű, interaktív módon ismerik meg Nagy Lajos királyt, és korát, míg a király nádorának beöltözött idegenvezető és a vár népe (intézményünk színjátszói) veretes nyelvezettel megeleveníti a korabeli politikát és az irodalmat, valamint a hétköznapok eseményeit.
A 10. számú táblázat a vár legfontosabb rendezvényeit és azok előző évi látogatottságát tartalmazza.
A Diósgyőri várban szervezett rendezvényeknél rövidesen problémát jelent majd, hogy a Műemlékvédelmi Felügyelet ezeket korlátozza. A rendezvények látogatottsága évről évre növekszik, így kérdésként merül fel, hogy azoknak mi legyen a jövőbeli helyszíne.
A vár történetére alapozva érdemes lenne a hazánkat ismerten kedvelő és ahhoz kötődő Habsburg dinasztia bevonásával további rendezvényeket kialakítani és segítségüket a marketing munka szolgálatába állítani.

Forrás: www.miskolc.hu

Képek