Vendéglátóhely.hu

Gyöngyöspata

Gyöngyöspata címere

A Mátraalján, festői környezetben fekvő, mezőgazdasági szőlőtermelő község.

A Mátraalján, festői környezetben fekvő, mezőgazdasági szőlőtermelő község. A falu fölötti Vár-hegyen a honfoglalás után Pata vezér kőalapú palánkvárat épített. Utódai, az Aba nemzetségé volt az egész vidék, egyik ágának kegyúri templomaként a XII. században épült egy kis román templom. 1455-től Gut Ország Mihály lett a falu földbirtokosa. Ebben az időben a husziták bevették magukat Pata várába és csak Mátyás király személyes vezetésével sikerült onnan kiverni kapott. Ebben az időben Eger és Gyöngyö után Heves megye legfontosabb települése, a szőlőművelés központja volt.

LÁTNIVALÓK:

Plébániatemplom: A XII. században kis román templom épült itt, amelynek félköríves szentélye volt. A XIII. században tornyot építettek eléje és az északi oldalon kápolnával bővítették. Nekcsey Demeter egyenes záródású szentéllyel bővítette és kifestette az épületet, majd a XIV. század végén a déli oldalához sokszög záródású hajó épült, szintén falfestményekkel díszítve. A XV. század végén lényegében elkészült a mai templom, háromhajóssá alakították a teret, új sokszögzáródású szentélyt építettek hozzá, megépült a gótikus torony is. A XVI. század végén készült a hazánkban egyedülálló Jessze-oltár a középkori szárnyas oltár pótlására. A dombtetőn emelkedő templomot kerítőfal övezte, ennek rekonstruálására és a terület esztétikus rendezésére is sor került. Hatalmas, alul négyszögletes, a sarkokban haránt állású támpillérekkel megerősített, felül nyolcszögletes, négyszintes torony áll a homlokzat előtt. Ablakai gótikusak , a második emeleten részben mérművesek. Felül barokk óra és barokk jellegű körbefutó fatornác van, csúcsos, magas toronysüveggel. A torony homlokzatán lépcsős díszű kapuzat látható, amely a kassai dómmal rokonítja az épületet. A déli oldalon késő gótikus előcsarnok, a hajó és a szentély falain mérműves ablakok és támpillérek találhatók. A homlokzat bal oldalán jól kivehető az első román templom homlokzata. A templombelső háromhajós, késő gótikus bordázattal, a bordákat alátámasztó konzolokon maszkszerű emberfejekkel. A déli mellékhajó végében a XVII. századi oltár, az északiban klasszicista Szent sírkápolna méltó a figyelemre.

Barokk híd: Kétnyílású barokk híd, középen festett kőszoborral.

KÖZLEKEDÉS:

Megközelíthető a 21. sz. főútról, közvetlenül Gyöngyös szomszédságában található a település.

Vendégház

Kemping

Képek