Vendéglátóhely.hu

Ják

Ják címere

A falu központjában, kimagasló dombon helyezkedik el Európa-hírű műemléke, amely a hazai Árpád-kori építészet egyik legszebb alkotása.

A falu központjában, kimagasló dombon helyezkedik el Európa-hírű műemléke, amely a hazai Árpád-kori építészet egyik legszebb alkotása.

LÁTNIVALÓK:

Bencés apátság és templom: Az 1214-ben alapított rendház mellé Jáki Nagy Márton comes építette a nemzetiségi, kegyúri templomot, amelyet 1256-ban szenteltek fel. 1532-ben a Kőszeget ostromló törökök potyázó csapatai rongálták meg súlyosan, majd 1660-1666 között Folnay Ferenc apát végeztetett nagyobb átalakításokat a villám sújtotta épületen. Az átalakítások a barokk stílus irányába hatottak. A templom középkori alakját megváltoztató részeket Schulek Frigyes tervei szerint végzett renoválás tüntette el, közelítve az eredeti formához. Az épület leglátványosabb része a nyugati homlokzat, két erőteljes torony zárja közre a főkaput és a fölötte lévő háromszög alakzatú oromzatot. A főhomlokzat leghíresebb része a bélletes kapu, amely két részből áll: a szobrokkal díszített háromszög alakú oromzattal lezárt homlokfalból és a befelé mélyülő kapubélletből. A különböző építési periódusok során történt változások a kapuépítményen láthatók, ugyanis a félköríves és az azt követő csúcsíves lezáró rész középtengelye nem esik egybe. A főkapu helyét fellelhetően már az első építési periódusban kijelölték, a szobrokat hordozó kapuépítményt pedig a második periódusban építették meg a homlokzattal együtt. Az így kialakult falsíkban két oldalról lépcsőzetesen emelkedő fülkék helyezkednek el. A kis fülkékben középen Krisztus és két oldalt öt-öt apostol szobra helyezkedik el. Egyik kezükben könyvet vagy más jelvényt tartanak, jobbjukkal Krisztus áldó mozdulatát utánozzák. A szobrok a román stílusú magyar monumentális szobrászat legjelentősebb alkotásai. A templom északi felét hármas féloszlopkötegek tagolják, lábazatukon állatfigurák láthatók. A főpárkányon pedig levéldíszek és állatalakok fedezhetők fel. A keleti homlokzat is igen gazdagon díszített . Legszebb dísze az oroszlános trónuson ülő mellszobor, kezében liliomos jogarral. Az urasági karzat, mely a templom belsejében található, a magyar nemzetségi templomok legjellegzetesebb alkotóeleme. Az orgona mögötti falon található a lóhere záródású, hármas ülőfülke, melyet a nemzetségfő és háza népe számára képeztek ki. A templom háromhajós bazilika, a főhajót a félköríves szentély gazdagon tagolt diadalív választja el. Oldalhajói keleten félköríves apszisban végződnek, nyugaton a tornyok alá futnak. A szentélyben a templom védőszentjének, Szent Györgynek a sárkánnyal vívott harcát ábrázolták, amelyet még az 1256-os felszentelés előtt festhetett egy bizánci stílusban dolgozó mester. A déli toronyalja két falának képei valószínűleg 1230-1240 között készültek.

Szent Jakab-kápolna: A templom főhomlokzatával szemben találjuk az 1260 körül épült és Szent Jakab tiszteletére szentelt kis kápolnát. Eredeti rendeltetését illetően különböző felvágások voltak. Korábban úgy tartották, hogy a templom körül elhelyezkedő temető kápolnájául, csontházul szolgált. A kétszintes kápolna nagykaréjos alaprajzú, a felső szinten lévő ikerablakok gömbös díszítése rokon a templom ablakainál alkalmazott motívummal. Nagyon értékesek a kápolna oltárai, amelyek eredetileg a templomban voltak.

KÖZLEKEDÉS

Szombathely közvetlen közelében elhelyezkedő település, megközelíthető a 86. sz. főútról.

Vendégház

Magánszálláshely

Képek