Vendéglátóhely.hu

Karcag

Karcag címere

A megye keleti részén, az Alföld középső területén található.

A megye keleti részén, az Alföld középső területén található. A hatalmas, város körül elhelyezkedő terület nagy része szántó, kevés az erdő és a legelő. Egyedül élő vize a Hortobágy-Berettyó, amely a város keleti és déli határvonalát alkotja.

LÁTNIVALÓK:

Református templom: A város középpontjában épült klasszicista stílusban. Vaskos tornyának felső részén körülfutó , konzolos tűzfigyelő erkély van, ahonnan a bakter a város nyugalmát és a tüzet vigyázta. Szarukürtjével innen jelezte az idő múlását is. A templom belsejét karzat ékesíti. Orgonáját 1866-ban építették, 1560 síppal. A templom kitűnő akusztikája lehetővé teszi hangversenyek tartását.

Györffy István Nagykun Múzeum: A klasszicista stílusú kuriális épület az 1830-as években készült. 1968-tól ad otthont a múzeumnak. Karcagon a múzeum alapításának gondolata a századfordulón vetődött fel. 1906-ban létesült az első gyűjtemény, amelyik hamarosan gazdag anyagot mondhatott magáénak. A gyűjtemény gyarapítója, gondozója egy karcagi parasztasszony, a balladás nevű Vörös Rébék volt. Az anyag a második világháborúban elpusztult, szétszóródott. 1950-ben újjászerveződött, most már az egész Nagykunságra kiterjedő gyűjtőkörrel. Ekkor vette fel új nevét. A gyűjtemény szakmai megalapozásában nagy szerepe volt Szűcs Sándornak aki egy évtizeden át gyűjtötte a tárgyakat és a táj szellemi értékeit. Könyveiben a Háromföld, a Nagykunság, a Hajdúság és a Nagy-Sárrét hagyományvilágának gazdag kincseit örökítette ránk. A múzeum parkját ékesíti Györffy István bronzszobra, Györfi Sándor Munkácsy díjas karcagi szobrászművész alkotása. A múzeum bejárata mellett van Görffy István vörös márvány reliefje, melyet Pap Lajos szobrászművész készített. Ugyancsak itt látható Szűcs Sándor bronzdomborműve, Györffy Sándor szobrászművész alkotása. A parkot díszíti még Kovács Imre karcagi születésű szobrászművész Ülő lány című szobra.

Kántor Sándor fazekasház: Kántor Sándor fazekas, Kossuth-díjas, a Népművészet Mestere életművét mutatja be a kiállítás a népi klasszicista stílusban visszaalakított házban. Kántor Sándor Györffy István biztatására kezdett az alföldi fazekas hagyományok felújításához. Elsősorban tiszafüredi és mezőcsáti kerámiák kerültek ki műhelyéből. De készített a sárospataki, gyöngyösi, pásztói ecsetes technikájú kerámiákat is.

Nagykunsági tájház: A népi klasszicista stílusú parasztház kettős oszlopával, szegment íves ablakaival a táj jellegzetes építőgyakorlatát tükrözi. A telken három épület áll : lakóház, kisház és külsőkamrás istálló. Az enteriőrök a XVIII.-XIX. századi mezőváros redemptus lakáskultúráját mutatják.

Görög templom: 1794-ben épült, barokk stílusban, környékén lakó görög kereskedők anyagi áldozatvállalásból. A templom egy telek belsejében áll, csak így kaphattak építési engedélyt a bécsi udvartól. Szép az ikonosztása és a szószéke. Külön értéket képviselnek a XVIII. századi szertartáskönyvek.

Zádor-híd: Korábban fahíd volt a Zádor-éren, de az nem bírta a nagy igénybevételt. A hagyomány azt tartja, hogy a kilenclyukú híd építésekor a környező rétegen összegyűjtött madártojással oltották a meszet. Az 1830-as tavaszi jeges ár lerombolta a két-két szélső pillért. Ekkor kapta a támfalakat és a két oldalról felvezető földtöltést. Igy alakult ki a mai formája.

KÖZLEKEDÉS:

Áthalad rajta a 4. sz. főút, Püspökladány és Kisújszállás között fekvő település Karcag.

Étterem

Szálloda

Panzió

Vendéglő

Képek