Vendéglátóhely.hu

Kilimán

Kilimán címere

Már a középkorban lakott hely volt, ezt tárgyi emlékek bizonyítják.

Kilimán, Nagykanizsától északra fekszik 15 km-re, a nagykanizsa-pacsai út mellett. A település közvetlen közelében vasútvonal megy el. Már a középkorban lakott hely volt, ezt tárgyi emlékek bizonyítják. A források a XVlll. századig nem említik a helyiség nevét. A szájhagyományok szerint a falu határában állott egy palánkvár, a Kielmanszigeten. A szláv eredetű Kliman személynévvel azonosítják, amely a latin Clemens - Kelemen név megfelelője. A Principális-csatorna elkészülte után lecsapolták a mélyen fekvő, mocsaras nyugati részét, amely ma főleg rét és legelő, míg a keleti fele partosabb, lankás részét szántók foglalják el. A településnek van óvodája, művelődési otthona, újonnan épült temploma. A lakosság gondolt az 1. és ll. világháborús hőseire is. 1994-ben a templom mellett készült el az emlékmű, melyen fekete márványtábla tartalmazza az elesettek nevét. A település gazdasági élete a mezőgazdaságra épül.

KÖZLEKEDÉS:

Megközelíthető a 74. sz. főútról, valamint autóbusszal a környező településekről.

Képek