Vendéglátóhely.hu

Komlóska

Komlóska címere

Komlóska Tokaj-Hegyalja, a történelmi borvidék és a Zempléni Tájvédelmi Körzet határán fekszik.

Komlóska Tokaj-Hegyalja, a történelmi borvidék és a Zempléni Tájvédelmi Körzet határán fekszik. A falu déli részén még apró szőlőskerteket találunk, míg a tágabb környezetét meghatározó hegyek erdőséggel borítottak. A környezet kettőségére utal, hogy a Hegyalját idéző hangulatos pincesorokat, a bennük érlelt borokat éppúgy ideillőnek érezzük, mint a Komlóskai medence zárt tölgyeseit és hegyi rétjeit. A falu határában álló erősség egykor Solymos váraként szerepelt. A várat a Tolcsva nemzetség építtette 1312 után, itteni uradalmuk központja lehetett. Az 1398-ban már elhagyott és lerombolt várként leírt erődítmény korai nemesi kőváraink egyike. Pusztavár elnevezése erősen lepusztult állapotára utal. A vár a hosszan elnyúló hegytetőt teljes hosszában magába foglalja. Két részből áll, melyet közös várfal zár körbe. Mindkét várrész középen egy-egy kör alakú épület, torony alapfalai látszanak. A romterületről csodálatos a kilátás a falura, a környező hegyekre, a Hegyaljára. A vár ugyan elpusztult, a falu azonban tovább élt. A XVII. Századtól a regéci uradalom részeként a Rákóczi-család tulajdona volt. A XVI-XVIII. Század jelentős változásokat hozott a település történetében. Ebben az időben jelentek meg és találtak új hazát Komlóskán a ruszinok. A többször elnéptelenedett és újratelepült falu mai lakóinak ősei a XVIII. Század első felében érkeztek Sáros vármegye északi részéről.

LÁTNIVALÓK:

Görögkatolikus templom: 1820-ban épült a falu fölé emelkedő dombra. A templom, csarnoktemplom dongaboltozattal fedve. Gazdag díszítettsége magára vonja a nézelődő figyelmét. A stukkódíszítés szinte egyedülálló a magyarországi templomok között. Az eredeti falfestés az építést követő évtizedekben készült. Az oltárkép a templom védőszentjének ünnepét ábrázolja, Jézus mennybemenetelét.

Ruszin Tájház: Az épület a XIX. század második felében készült. Szoba, pitvar és ól. Falazata gerendavázra épített sárral tapasztott paticsfal, zsúpszalmával fedve. Berendezése az 1900-as évek első évtizedét mutatja be. Magyarországon csak itt maradt meg eredeti formájában a kabolás kemence a mellé épített masinával. A lakóház pitvarát fallal kettéosztották, a szabadkémény alatti részt kamraként használták.

KÖZLEKEDÉS:

Megközelíthető a 37. sz. főútról valamint autóbusszal a környező községekből.

Képek