Vendéglátóhely.hu

Nyírbátor

Nyírbátor címere

A település 1279-ben került a Báthori család s a középkorban birtokközpontja volt.

A település 1279-ben került a Báthori család s a középkorban birtokközpontja volt. 1332-ben I. Károly király árumegállító joggal és országos vásártartási privilégiummal ruházta fel. 1549-ben I. Ferdinánd és Izabella biztosai itt kötöttek egyezményt Erdély visszacsatolásáról. Kiváltságait a Báthoriakn 1613-ban történt kihalása után az erdélyi fejedelmek is megerősítették.

LÁTNIVALÓK:

Római katolikus templom: Gótikus stílusú, barokk átalakítással. Az 1480-as években épült a Báthori család temetkezési helyéül, minorita szerzetesek kolostortemplomának. 1587-ben Petrasko román vajda támadása következtében leégett, az üres épület 1717-ben került ismét a ferencesek kezébe. A Kelemen Didák provinciális által irányított helyreállítás 1725-ben fejeződött be. 1834-ben földrengés, 1889-ben tűzvész pusztította. 1950 óta plébániatemplom. Téglából épült, déli oldalán magas támpillérekkel, csúcsíves ablakokkal. A sokszögű szentélyzáródáshoz északon vaskos, négyszögletes torony csatlakozik. A nyugati homlokzat előtt boltozott, ovális barokk előcsarnok, a főbejárat kapuja belül csúcsíves, kívül meredek szamárhátívű, gazdagon tagolt, a feltárási maradványok alapján 1978-ban állították helyre. A tagolt diadalív csúcsíves, a gótikus belső egyetlen megmaradt része. A diadalív északi sarkában áll a Szent Anna oltár, két oldalán Szent András és Sebestyén vértanú szobrai. A felső szinten a festmény Szent Klárát ábrázolja, Szent Krisztina és Cortonai Margit szobraival, az oromzaton Imre herceg szobra látható. A szentély északi falánál a barokk pócsi oltárt Radics Menyhért bátori minorita édesapja készítette. A kőkeretes sekrestye ajtó két oldalán barokk díszű kőtáblában az oltárkiváltságok pápai engedély szövegei olvashatók.

Báthori István múzeum: A késő középkori kolostor helyén 1733-1758 között épült U alakú, emeletes barokk épület, a templom északi oldalához csatlakoztatva. A Báthori István Múzeum 1961 óta működik ebben az épületben, földszintjén Nyírbátor középkori múltját bemutató kiállítás, benne a reneszánsz, szerzetesi hátas padsor 1511-ből. Az emeleti kiállítás a város XVI.-XIX. századi történeteket, emlékeit mutatja be.

Református templom: Késő gótikus teremtemplom, a korábbi helyén 1484 körül megkezdett, s a szentélylábazatba bevésett 1494-es évszám szerint még akkor építés alatt álló plébániatemplom volt, a XVI. század közepe óta a reformátusoké. A nyugati oldalon a négyszintes, négyszögű lépcsős torony csak a hajó főpárkányáig ér, eredetileg is a padlás megközelítését szolgálta. Mellette gazdagon faragott csúcsíves ajtó, felette három osztósudaras ablak, közöttük lófejes pajzsú Báthori-címer. A déli oldalon egyszerű barokk előcsarnok, a templomba vezető kettős reneszánsz kapuval, szemöldökén antikvabetűs latin nyelvű építési felirattal. A templomépület északi falához sokszög záródású, nyolcszögletes hajójú, nyugati tornyos, XIII.-XIV. századi épület romjai csatlakoznak, amelyet az 1433-ban Krisztus testéről elnevezett kápolnával azonosítanak. A nagytemplom építésekor még használták, erről az idevezető, befalazott gótikus ajtó tanúskodik. A terembelső egészét hatalmas hálóboltozat zárja le, a faloszlopokon szoborfülkével. Az északi falon sekrestyeajtó, fölötte a hajdani oratórium nyílása, kőkorláttal. A szentélyzáródás előtti utolsó déli ablak alatt háromosztású, reneszánsz papi ülőfülke található. A festett fa szószék 1767-ben készült, száz év múlva Klein Gusztáv festette át.

Református harangtorony: Faragott tölgyfagerendákból 1640 körül épült, 3x3 belső, 16 méternél magasabb toronyoszlop tartja a közel 30 m magas harangtorony zömök törzsét. A galériát szépen faragott oszlopok és fűrészelt deszka mellvéd keretezi, a sisak négy sarkán fiatornyok, 1778-as, 1841-es, 1889-es, 1928-as évszámmal ellátott zászlók láthatók. Harangját felirata szerint 1640-ben Eperjesen, Wierd György műhelyében öntötték, Bethlen István és Péter megbízásából.

KÖZLEKEDÉS:

Áthalad rajta a 471. sz. főút, valamint megközelíthető Nyíregyháza, Debrecen és Mátészalka felöl.

Étterem

Szálloda

Fogadó - Csárda

Gyógyfürdő

Képek