Vendéglátóhely.hu

Ócsa

Ócsa címere

A Kiskunsági homokhátság és a Duna menti síkság találkozásánál fekvő, mezőgazdasági jellegű nagyközség.

A Kiskunsági homokhátság és a Duna menti síkság találkozásánál fekvő, mezőgazdasági jellegű nagyközség, szorosan kapcsolódik Budapest elővárosi övezetéhez. A kora középkor óta fennálló település 1234-ben már prépostsági székhely volt. A török időkben sem pusztul el. II. Rákóczi Ferenc innen hívja össze a nevezetes ónodi országgyűlést.

LÁTNIVALÓK:

Református templom: Román stílusú, 1250 körül emelték a premontrei prépostság számára. A pusztuló templomot sokszor javították, de nagyobb átalakítást csak az 1896 körüli munkák hoztak. Ekkor tárták fel a freskókat, átépítették az apszist, végül 1924-ben magasították a tornyokat. 1987-ben megindult a teljes műemléki feltárás és restaurálás, amely csak 1995 körül fejeződött be. Háromhajós, bazilika stílusú templom, kereszthajóval. Nyugati homlokzatán két vaskos torony. A hajó pillérfejezetei levéldíszesek és figurálisak, gótikusak a boltozatok és csúcsíves a szentségház. A főszentélyben gótikus freskók láthatók az utolsó ítélet és a Szent László legenda ábrázolása.

Ócsai Tájvédelmi Körzet fogadóháza: Az ősi településmag a templom körül híven megőrizte az egykori kertes, két beltelkes településszerkezetet. A lakóházak a község központjában zegzugos utcahálózatban, halmazszerűen helyezkednek el, ezt övezték valamikor az ólak, vagyis az állattartás területe. A házak jelentős része őrzi egykori építőanyagát és a tetőszerkezetét, tüzelőberendezését.

Tájvédelmi Körzet: A Kiskunsági homokvidék és a Duna menti síkság határán kialakult jellegzetes mocsaras vidék, az ún. turjánosok természeti környezetének megőrzésére hoztak létre 1975-ben, területe mintegy 3500 hektár. Értékeit a jellegzetes zsombékos, lápréti és erdei növénytársulások adják. A rétek közül a szittyós láprét és a kékperjés lápréti kaszálók társulása a legjellegzetesebb tájképi elem, sok ritka növénnyel. A kőrises égerlápok erdei rendkívül festőiek, de a tölgy – kőris – szil ligeterdők fajokban még gazdagabbak.

Református temető: 500 régi, jellegzetes, túlnyomórészt helybeli fejfaragó falusi mesterek által készített sírjel, kopjafák.

Pincesor: Jellegzetes alföldi, nyeregtetős, ollóágas, zsúptetővel fedett hosszú hordógurító gádoron megközelíthető, többágú pincék. A szőlő feldolgozására szolgáló egyhelyiséges kunyhóból már csak egy áll eredeti formájában és berendezésével.

KÖZLEKEDÉS:

Megközelíthető az 5.sz. főútról és az M5-ös autópályáról, valamint autóbusszal Budapestről és a környező községekből.

Étterem

Képek