Vendéglátóhely.hu

Szécsény

Szécsény címere

Az Ipoly völgyében fekszik a város.

Az Ipoly völgyében fekszik a város. Az ősidők óta lakott vidék első okleveles említése 1210-ből származik. Szécsényi Tamás 1332-ben idetelepítette a ferences szerzeteseket, 1334-ben pedig a fejlődő mezővárosnak városias kiváltságokat szerez. A XV. században már a Losonczi család a város földbirtokosa. 1552-ben Szécsény harc nélkül a törökök kezére került, szandzsákszékhely lett. 1683-ban szabadult fel, majd 1705. Szeptember 12. És október 3 között itt zajlott le a nevezetes országgyűlés, amely Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelemmé választotta. A fejlődésben elmaradt település 1886-ban elvesztette mezővárosi címet. A felszabadulás után jelentősebb helyi ipar létesült, így a fejlődés eredményeként 1986 óta Szécsény városi rangot kapott.

LÁTNIVALÓK:

Kubinyi Ferenc múzeum: Az egykori Forgács kastély barokk épülete 1737-1753 között épült. Fénykora a XIX. század első felében volt, ekkor a kastély alatti mezőn hatalmas díszparkot, kertet létesítettek. Később a Pulszky család vásárolta meg, Pulszky Ágoston a nagy hírű jogtudós egészen 1901-ig itt lakott. A második világháború alatt tönkrement és csak 1975-ben sikerült felújítva múzeumi célokra átadni. Egyemeletes, H alakú, középrizalitos, magas manzárdtetős, középen kupolás, barokk stílusú épület. A kocsifelhajtóul szolgáló középrizalitos félköríves ablakai a klasszicista átépítést jelzik. Szép tölgyfa ajtaja és kovácsoltvas díszei vannak. Az épület a középkori várkastély köveire épült, így azok maradványai néhol láthatók. A kastély előterében pompás barokk kerítés húzódik szobrokkal, régi japán akácokkal. Az északnyugati sarokbástya 10 méter átmérőjű, háromnegyedkör alakú építmény.

Ferences templom és kolostor: Gótikus-barokk építmény a XV. század körül építették. A gótikus templomból a szentély, az egykori káptalanterem és a felette levő oratórium maradt meg. Az egyhajós épület homlokzata puritán, két barokk szoborfülkével tagolt. A szentély megnyújtott, gótikus, támpilléres, az egykori gótikus mérművek kevés helyen láthatók. A torony alsó négy szintje gótikus, de nincsenek csúcsíves ablakai. Hegyes barokk toronysisak fedi. A kolostorépület egyemeletes, kőkeretes, egyszerű ablakokkal. Az óratóriumot három gótikus ablak jelzi. A szentélyben gótikus hármas ülőfülke és egy török imafülke maradványai. A főoltár barokk, fából faragott impozáns alkotás. A főhajó első két oltára kora barokk, osztrák munka., a diadalív mellett balra a Szent Ferenc, jobbra a Szent Anna oltár áll. A sekrestye egy középső nyolcszögletű pillérrel alátámasztott, gótikus bordázattal borított csillagboltozatos tér. A sekrestye berendezése gazdagon faragott munka. A felette levő oratórium középső pillére dísztelen. A hagyomány Rákóczi-teremnek nevezi, de a fejedelem nem itt lakott.

Temetőkápolna: Barokk, kör alaprajzú épület, volutás homlokzatú. A szlovák és a német betelepülők temploma is volt.

Tűztorony: Eklektikus stílusú, az 1820-ban emelt harangtornyot 1893-ban alakították tűztoronnyá, majd a két világháború között magasították.

Északkeleti sarokbástya: Tíz méter magas, kör alakú, két emelete volt, ágyúkat helyeztek el benne.

Műemléki ház: Oldalsó falán szép, záróköves, kőkeretes kapu áll. A mezővárosi fejlődés korszakának jellegzetes emléke a földszintes épület.

KÖZLEKEDÉS:

Az Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóci vasútvonalon és a 22. sz. főút mentén fekszik. Távolsági autóbusz-forgalom a környező községekkel, valamint Salgótarjánnal és Balassagyarmattal. Nemzetközi járata Szlovákiába.

Étterem

Panzió

Vendégház

Képek