Vendéglátóhely.hu

Diósd

Diósd címere

Diósd egyike legrégebben lakott településeinknek.

Diósd egyike legrégebben lakott településeinknek. Közigazgatásilag hovatartozása a történelem során gyakran változott. Hol Fejér, hol Pest, hol Pilis megyéhez számítják az oklevelek. A korai okleveles anyagok bizonysága szerint Diósd a XII. századtól a török korig Pest megyében található. A török kor után sorolták Fejér megyéhez, ahová egészen 1946-ig tartozott. A község neve a dió szó származéka, de valószínűleg a Diósd nemzetségről kapta nevét. Kedvező földrajzi helyzete miatt már az őskorban megtelepedett ezen a tájon az ember.
1046-ban már templomos hely volt Diósd. III. Béla 1193.-ban kelt oklevelében a fejérvári keresztesek birtokai között említi. A tatárjárás alatt sorsa ismeretlen a településnek. 1461-ben szintén oklevélből tudjuk, hogy a vár módjára emelt kőkúria, a község határain belül feküdt s itt állt a Szent Bertalan templom is. A török uralom alatt Diósd lakói elszéledtek vagy elpusztultak. 1715-ben viszont már 14 jobbágy és 19 zsellércsalád lakja. Míg a birtok urai cserélődtek, a falu új lakói rendületlenül dolgoztak. A környező falvakból főként szerbek települtek le, de népes csoport érkezett német nyelvterületről is. A telepesek zömét feltehetően bajorok alkották. 1774-ben az újratelepült falu virágzásnak indult.
A falu népe 1848 után főleg szőlőművelésből él, jó bort termelnek. 1880-ban a filoxéra kipusztította a szőlők nagy részét, helyükbe új fajtákat és gyümölcsfákat is telepítettek.
A villanyvilágítás bevezetésére 1919-ben került sor. 1934-ben kezdték el a strandfürdő, majd egy évvel később a kaszinó és szálloda építését. 1936-ban bevezették az utcai világítást s megindult a balatoni műút építése.

LÁTNIVALÓK:

Kaptárkő: A község őskori emléke a Szidónia-hegy déli felén található a kaptárfülke. Az ilyen fülkék változatos alakja, érdekes formája régóta foglalkoztatja az embert. A kaptárkő valószínűleg emberi munka eredménye.

Szent Gellért-kápolna: 1772-ben emeltette a kápolnát Illésházy János a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére. Barokk stílusú építmény, ma is álló műemléke a településnek. Fatornyát lebontották, harangját a templomban szerelték fel. A falu templomát 1896-ban szentelte fel Károly János.

Barátság-kút: Szőke Lajos és Antal Sándor által elkészült 1996-ban a Barátság-kút és a Barátság-emlékmű.

KÖZLEKEDÉS:

Megközelíthető a 7. sz. főútról valamint autóbusszal a környező községekből.

Fogadó - Csárda

Cukrászda

Képek