Vendéglátóhely.hu

Kalocsa

Kalocsa címere

A Dunától keletre, régi Duna-ágak között, mocsaras tájon jött létre, érseki székhely, iskolaváros.

A Dunától keletre, régi Duna-ágak között, mocsaras tájon jött létre, érseki székhely, iskolaváros. Műemlékekben, kultúrtörténeti vonatkozásban gazdag. Hajdani szállásainak területe a legnevezetesebb, legélőbb magyar népművészeti tájak egyike. Kalocsa népművészeti és háziipari termékei az egész világon ismertek. A környék nagy részén paprikatermesztés folyik, innen a híres Kalocsai paprika.

LÁTNIVALÓK:

Székesegyház: Árpád-kori alapokon a negyedik templom ezen a helyen. 1735 és 1754 között Mayerhoffer András tervei szerint barokk stílusban épült. Mennyezetstukkóit olasz mesterek készítették, a főoltár képe Leopold Kupelwieser osztrák festő alkotása. A szentély előtt Szent István és Szent László szobra áll. A szentélyfolyosó falában Martinus Ravesu kőfaragó XIII. századi sírköve látható. Szószéke XVIII. századi barokk, mellékoltárai a XIX. századból valók. Az orgonát a pécsi Angster műhelyével készíttették.

Főszékesegyházi kincstár: Láthatóak benne hímzett miseruhák, ötvösmunkák Szent István hermája, az Árpád-kori érseki sír tárgyai.

Érseki Palota: A Róbert Károly építette vár alapjaira épült Batthyány József érseksége idején, 1776-ban, Oswald Gáspár piarista építész tervei alapján, barokk stílusban. A díszterem zongoráján többször játszott Liszt Ferenc. A palota képzőművészeti anyaga főként az említett három művészetpártoló érseknek, Patachich Ádámnak, Kollonich Lászlónak és Haynald Lajosnak köszönheti gazdagságát.

Főszékesegyház könyvtára: 300 kódexből a török hódoltság után ötöt szereztek vissza. A mai könyvtárat Patachich Ádám érsek 1781-ben alapított 40000 kötettel. Itt őrzik a bibliának Luther Márton névaláírásával ellátott példányát.

Érsekkert: Császárfák, feketediófák, narancseperfák csodálhatók meg itt. Valamint itt található a szabadtéri színpad is.

Szent József templom: 1860-ban Rösner Károly építette romantikus stílusban. A Miasszonyunkról elnevezett szegény iskolanővérek zárdájának épülete volt.

Viski Károly Múzeum: Épült 1884-ben eklektikus stílusban, népiskolának. 1971 óta múzeum. A neves néprajztudósról elnevezett közgyűjtemény a jezsuita gimnázium régiségtárából nőtt ki. Bemutatja a kalocsai népművészet fejlődésének útját, így a hímzés történetét is. Érem és pénzgyűjteménye különösen római és középkori magyar darabokban gazdag.

Fűszerpaprika múzeum: Bemutatja a növény termesztésének és feldolgozásának történetét, eszközeit. Kalocsa a századfordulón vált a fűszerpaprika – termesztésének és feldolgozásának Szeged mellett másik központjává.

Schöffer gyűjtemény: Az 1937 óta Párizsban élő Schöffer Miklós szülőháza. Kiállításán a szükővárosnak adományozott mobil és fényszobrai láthatók.

Népművészeti tájház: A Kalocsai Népművészeti és Háziipar kiállítóhelye. A nádfedeles, tornácos parasztház a kalocsai pingáló asszonyok alkotásait és a kalocsai hímzést mutatja be.

KÖZLEKEDÉS:

Vasúton a Kiskőrösnél kiinduló Kiskőrös - Kalocsa szárnyvonalon közelíthető meg. Áthalad a városon az 51. sz. főút. Autóbusz-közlekedés a környező községekkel, valamint Budapestről, Bajáról, Szegedről.

Étterem

Szálloda

Fogadó - Csárda

Vendéglő

Képek